Hỗ trợ sản phẩm

Vui lòng theo các liên kết sau đến các trang web có thương hiệu để được hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ:

Tư thế tích cực: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://www.positiveposture.com/warranty-support/support/

OHCO: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://ohcomassagechairs.com/support/

Panasonic: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://www.panasonicmassagechairs.com/formexistingcustomer/

D.Core: https://www.dcoremassagechairs.com/massage-chairs/product-support-services/