Bảo hành sản phẩm

Vui lòng theo các liên kết sau đến các trang web có thương hiệu để đăng ký sản phẩm của bạn:

Tư thế tích cực: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://www.positiveposture.com/warranty-support/register-your-product/

OHCO: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://ohcomassagechairs.com/product-registration/

Panasonic: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://www.panasonicmassagechairs.com/registration/

D.Core: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://www.dcoremassagechairs.com/product-registration/