Đăng ký

Vui lòng theo các liên kết này để đăng ký sản phẩm của bạn trên các trang web thương hiệu của chúng tôi

Tư thế tích cực: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://www.positiveposture.com/warranty-support/register-your-product/

OHCO: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://ohcomassagechairs.com/product-registration/

Panasonic: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://www.panasonicmassagechairs.com/registration/

D.Core: Mở ra trong một cửa sổ mớihttps://www.dcoremassagechairs.com/product-registration/